CKCABS TravelCLUDIANT

Teithiwch mewn steil i unrhyw faes awyr yn y Gogledd Orllewin, Canolbarth Lloegr a ardal Llundain. I wneud eich taith mor rhwydd ag sy’n bosib, rhowch gymaint o wybodaeth i ni a bo modd os gwelwch yn dda, gan gynnwys eich amser hedfan a’ch gofynion o ran bagiau. Os byddwch yn darparu manylion hedfan, bydd modd i ni hefyd fod yn ymwybodol o unrhyw oediadau. 

Mae Porthladd Caergybi yn un o’r brif lwybrau’r fferi i Iwerddon gan gael ei ddefnyddio gan nifer o gwmnïau fferi. Darparwch gymaint o wybodaeth a bo modd os gwelwch yn dda gan gynnwys amseroedd cyrraedd/gadael y fferi ac eich gofynion o ran bagiau.

Unrhyw orsaf yn ardal Gogledd Cymru. Mae’r rhan helaeth o’r prif linellau i Crewe, Caeredin, Caerdydd a Llundain yn gadael o orsaf Bangor. Darparwch gymaint o wybodaeth a bo modd os gwelwch yn dda gan gynnwys amseroedd cyrraedd/gadael ac eich gofynion yn ôl bagiau.