CKCABS Events 3DIGWYDDIAD

Rydym yn darparu cerbydau cyffyrddus a moethus ar gyfer yr ambell i ddigwyddiad sy’n fwy arbennig na’r arfer. Gallwn ddarparu chauffeur mewn gwisg gyda’n Mercedes sydd ar gael ar gais. 

Perffaith ar gyfer Partïon Nadolig a Digwyddiadau Corfforaethol; Nosweithiau Rhamantus ac fel Anrheg Penblwydd; Digwyddiadau Proffil Uchel a Gwobrau Cleientiaid Corfforaethol. 

Mae Tacsi CK Cabs yn cynnig  amrywiaeth o gerbydau o’n saloon pedwar drws i’n tacsi saith sedd, sydd hefyd yn gallu darparu mynediad anabl. 

Mae ein cerbydau i gyd yn gyffyrddus ac yn lân ac nid yw pellter yn rhwystr, boed hynny i faes awyr, porthladd, gorsaf drenau neu dim ond i’r siop leol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth dibynadwy a chyfeillgar. 

      
     
Victoria Hotel Llanberis      Seiont Manor       
Portmeirion Ty'n Rhos Hotel
Celtic Royal Hotel - Caernarfon           Plas Dinas          
Tre Ysgawen Hall Chester Racecourse
Padarn Lake Hotel Abbeyfield Talybont